ที่อยู่บริษัท

9/1 หมู่ 2 ซอยรามอินทรา 8
ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
: 02-971-9247-50
: 02-552-3494
: sales@eaglepaper.co.th

ติดต่อสอบถาม

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน
: วันจันทร์ – วันเสาร์

เวลาทำการ :
: 08.00น. – 17.00น.

เทคโนโลยีการพิมพ์

CTP
– Model: Heidelberg Topsetter 102
– Imaging area: max. 1,160 x 916 mm
– Productivity: 13 plates / hour at 2,400 dpi and plate format 1,030 x 790 mm

Paper cutting machine
– Model: Polar Mohr 115 El
– Cutting width: 115 cm/ 45 1/4“
– Feed depth 115 cm/45 1/4“

Paper cutting machine
– Model: Polar Mohr 115 EMC
– Cutting width: 115 cm/ 45 1/4“
– Feed depth 115 cm/45 1/4“

Commercial web offset
– Model: Toshiba Heat-Set Web BT 600
– Cut off: 546mm
– Web Width: 880mm
– Max speed: 36,000 rpm

Sheet fed offset
– Model: Heidelberg Speedmaster SM 102-8-P 8 colors
– Max print size: 710mm x 1020mm
– Min sheet size (straight): 340mm x 480mm
– Max speed (straight): 15,000sph
– Max speed (perfecting): 13,000sph

Sheet fed offset
– Model: Heidelberg Speedmaster SM 74-4-P 4 colors
– Max print size: 510 x 740 mm
– Min sheet size (straight): 210 x 280 mm
– Max speed (straight): 15,000sphm
– Max speed (perfecting): 13,000sph

Continuous form offset
– Model: Akira 18 EF 3 colors
– Max printing size: 18”
– Max speed: 260m/min

Continuous form offset
– Model: Akira 18 EF 3 colors
– Max printing size: 18”
– Max speed: 260m/min

Continuous form offset
– Model: Akira 17 BH 2 colors
– Max printing size: 18”
– Max speed: 260m/min

Continuous form offset
– Model: Taiyo Kikai – 110 –E 4 colors
– Max printing size: 18”
– Max speed: 260m/min

Continuous form offset
– Model: Taiyo Kikai – 110 –E 4 colors
– Max printing size: 18”
– Max speed: 260m/min
– Continuous form offset
– Model: Taiyo Kikai – 310 –8 2 colors
– Max printing size: 18”
– Max speed: 260m/min

Continuous form offset
– Model: Miyakoshi – MVF -18 1 color
– Max printing size: 18”
– Max speed: 260m/min

Sheet fed offset
– Model: Heidelberg Kord 64 1 color
– Max print size: 460×640 mm
– Max speed: 6,000 sph

Sheet fed offset
– Model: Heidelberg Kord 64 1 color
– Max print size: 460×640 mm
– Max speed: 6,000 sph

Sheet fed offset
– Model: Heidelberg GTO-46S
– Max print size: 310mm x 445mm
– Max speed: 8,000sph

Folding machine
– Model: Stahlfolder KD78/4KTL
– Max size: 780mm x 1,160mm
– Max speed: 8,000 sph

Folding machine

– Model: Stahlfolder K66/4KTF
– Max size: 1040mm x 660mm
– Max speed: 6,000 sph Perfect binding machine
– Model: Müller Martini Perfect Binder 3006-18
– 18 automatic gatherer
– 7,000 cycles/hr

Saddle stitching machine
– Model: Müller Martini Saddle Stitcher
– 6 automatch gatherer
– Max speed: 12,000/hr

Saddle stitching machine
– Model: Dormer A.R.2

Saddle stitching machine
– Model: Dormer T.N.2

Pack collator machine
– Model: Bama Mini Crimp SPN
– Max speed: 100m/min

Pack collator machine
– Model: Taiyo CS-02 Collator
– Max speed: 100m/min

Pack collator machine

– Model: Taiyo Rotary
– Max speed: 100m/min

Pack collator machine

– Model: Thai Rotary custom-made
– Max speed: 100m/min