หนังสือและนิตยสาร

รูปแบบของงานพิมพ์หนังสือนิตยสาร

มักจะทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน หรือกลุ่มคนเฉพาะเจาะจง อาจมีภาพประกอบหรือไม่ก็ได้ ที่นิยมมากจะเป็นขนาด A4 หรือใกล้เคียงกับ A4 ซึ่งสะดวกในการวางแผงหนังสือและจัดเก็บบนชั้นวางหนังสือ และถ้าเพิ่มเทคนิคหลังการพิมพ์ เช่น เข้าเล่ม เย็บเล่ม เคลือบสปอตยูวีเฉพาะจุด ปั๊มนูน หรือปั๊มเงิน ปั๊มทอง จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับนิตยสาร จดหมายข่าว และวารสารมากยิ่งขึ้น

ขนาดกระดาษที่นิยม คือ

 • กระดาษขนาด “A4″ ( 8.25” x 11.5” )
 • กระดาษขนาด “A5″ ( 8.25” x 5.75” )

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์งานหนังสือและนิตยสาร

 • ปก กระดาษอาร์ตการ์ด ความหนาตั้งแต่ 190g – 350g
 • เนื้อใน กระอาร์ต ความหนาตั้งแต่ 105g – 160g

เทคนิคการเพิ่มความพิเศษ

 • เคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน
 • เคลือบวานิช
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
 • เคเงิน หรือ เคทอง
 • การเคลือบ Spot UV

การเข้าเล่ม

 • มุงหลังคา
 • ไสกาว
 • เข้าห่วง
 • เย็บกี่
 • เย็บกี่ไสกาว

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 1 สี
 • พิมพ์ 4 สี