แบบฟอร์มต่อเนื่องและสลิปเงินเดือน

รูปแบบของงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง

  การพิมพ์ซึ่งประกอบด้วยกระดาษม้วนทำไห้การพิมพ์ไม่ติดขัด โดยปกติจะปรุตามระยะปกติเพื่อให้สามารถแยกแผ่นออกได้ง่าย กระดาษมีรูปแบบต่อเนื่องเพื่อจะได้สามารถพิมพ์ได้ต่อเนื่องเพื่อความสะดวกในการพิมพ์ติดต่อกันหลายๆแผ่น มีรูที่เจาะตามแต่ละด้านเพื่อให้กระดาษสามารถดึงผ่านเครื่องพิมพ์ได้แบบรวดเร็ว

ขนาดกระดาษที่นิยม คือ

 • กระดาษขนาด ( 9” x 11” )
 • กระดาษขนาด ( 9” x 5.5” )
 • กระดาษขนาด ( 9.5” x 12” )

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์งานแบบฟอร์มต่อเนื่อง

 • กระดาษเคมี CB 55 แกรม
 • กระดาษเคมี CFB 50 แกรม
 • กระดาษเคมี CF 55 แกรม
 • กระดาษปอนด์ 60 แกรม

เทคนิคการเพิ่มความพิเศษ

 • ปรุรูปแบบต่างๆ
 • น้ำยากันติด
 • โค๊ดคาร์บอน
 • ติดกาวซองเงินเดือน

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 1 สี
 • พิมพ์ 2 สี
 • พิมพ์ 3 สี