สมุดโน๊ตและไดอารี่

รูปแบบของงานพิมพ์หนังสือไดอารี่และพ็อกเก็ตบุ๊ค

สมุดบันทึกที่ออกแบบใช้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์อีกชนิดหนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่ มักจะสั่งทำเพื่อแจกจ่ายให้กับลูกค้า หรือบุคคลในองค์กรได้ใช้งานในการจดบันทึกต่างๆ โดยภายในเล่มอาจจะเพิ่มข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบริษัท หรือสินค้า รวมไปถึงความรู้ทั่วๆไป เช่น โน๊ต ปฏิทิน รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทำให้ไดอารี่หรือสมุดโน้ตนั้น มีจุดเด่นและแตกต่าง

ขนาดกระดาษที่นิยม คือ

 • กระดาษขนาด “A4″ ( 8.25” x 11.5” )
 • กระดาษขนาด “A5″ ( 8.25” x 5.75” )

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์งานสมุดโน๊ตและไดอารี่

 • ปก กระดาษอาร์ตการ์ด ความหนาตั้งแต่ 190g – 350g
 • เนื้อใน กระดาษปอนด์ ความหนาตั้งแต่ 60g – 100g
 • เนื้อใน กระดาษกรีนรีด ความหนาตั้งแต่ 60g – 100g

เทคนิคการเพิ่มความพิเศษ

 • เคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน
 • เคลือบวานิช
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
 • เคเงิน หรือ เคทอง
 • การเคลือบ Spot UV
 • ปกแข็งหุ้มจั่วปัง

การเข้าเล่ม

 • มุงหลังคา
 • ไสกาว
 • เข้าห่วง
 • เย็บกี่
 • เย็บกี่ไสกาว

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 4 หน้า
 • พิมพ์ 1 หน้า